انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انتخابات داخلی هیئت مدیره جدید انجمن برگزار شد

تاریخ : دوشنبه، 20 ارديبهشت ماه، 1395   موضوع : انجمن,اخبار

اولین جلسه هیئت مدیره جدید

اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن علمی بهداشت محیط ایران روز شنبه 18 اردیبهشت در تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای اصلی هیئت مدیره (آقایان دکتر مصداقی نیا ، دکتر ززولی، دکتر مختاری، دکتر دوبرادران، دکتر سمائی، دکتر حسینی و خانم دکتر ناصری) و اعضای علی البدل (دکتر جعفرزاده) و بازرس اصلی (خانم دکتر دهقانی) و بازرس علی البدل (خانم مهندس درخشان) با دستور کار انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و مسئول روابط عمومی انجمن برگزار شد در نهایت به اتفاق آرا، افراد زیر به مدت 2 سال برای مناصب فوق انتخاب گردیدند:

ریاست انجمن: دکتر علیرضا مصداقی نیا

نایب رئیس: دکتر سیمین ناصری

دبیر: دکتر سید محمد حسینی

مدیر روابط عمومی: دکتر مهدی مختاری

خزانه دار: دکتر ززولی

روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به اعضای جدید برای انها آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

 

 

 

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/193/انتخابات-داخلی-هیئت-مدیره-جدید-انجمن-برگزار-شد/