انجمن علمی بهداشت محیط ایران
افتخاری بزرگ برای بهداشت محیط:جایزه سالیانه WHO به دکتر مصداقی نیا رسید

تاریخ : سه شنبه، 18 خرداد ماه، 1395   موضوع : اخبار

در شصت و نهمين نشست مجمع جهانی بهداشت که در روز ششم خرداد 95 (27 می 2016 ) در شهر ژنو برگزار گرديد، جايزه يک عمر تلاش برای پيشبرد سلامت عمومی از سوی خانم مارگارت چان مدير کل سازمان جهانی بهداشت به دکتر عليرضا مصداقی نيا، رئيس انجمن علمی بهداشت محیط ایران اهدا شد. در این مراسم که با حضور نمايندگان کليه کشورهای جهان از جمله مقامات وزارت بهداشت و سفير و نماينده کشورمان در سازمان ملل برگزار شد  جايزه 100 هزار دلاری دکتر لی به همراه تندیس یادبود به دکتر مصداقی نیا اهدا شد.

 

 

دکتر مصداقی نيا در سخنرانی خود در اين مراسم، دريافت اين جايزه را به نمايندگی از جامعه سلامت کشور باعث افتخار دانست و گفت: ترديدی نيست که کمک به آدميان و بهبود سلامت و بهروزی ايشان بزرگ ترين نعمت خداوندی است که ايزد تعالی به خادمان سلامت اعطا نموده است. وی  در پايان سخنان خود به شروع اجرايی سازی اهداف توسعه پايدار ملل متحد توسط کشورها اشاره و تاکيد کرد که به عنوان مشارکت کوچک در توسعه پايدار سلامت، بخش اعظم جايزه مالی خود را به برنامه سازی برای توسعه پايدار سلامت با محوريت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و ساير نقاط اختصاص خواهد داد. وی ابراز اميدواری کرد اين اقدام کوچک به تبديل جهان به آينده بهتر به نحوی که همه انسانها به طور پايدار به بهبود سلامت دست يابند، کمک کند.

اعضای هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران این افتخار بزرگ را به ریاست انجمن، جناب دکتر مصداقی نیا و کلیه اعضای جامعه بهداشت محیط ایران تبریک عرض می نمایند.

 

لینک خبر از سازمان جهانی بهداشت

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/195/افتخاری-بزرگ-برای-بهداشت-محیط:جایزه-سالیانه-WHO-به-دکتر-مصداقی-نیا-رسید/