انجمن علمی بهداشت محیط ایران
تبریک:افزایش خیره کننده IF مجله انگلیسی انجمن

تاریخ : دوشنبه، 31 خرداد ماه، 1395   موضوع : انجمن,اخبار,مجلات

در جدیدترین رنکینگ اعلام شده تو سط Web of Science نشریه انگلیسی انجمن علمی بهداشت محیط ایران (journal of Environmental Health Science & Engineering) موفق شد با یک افزایش قابل توجه IF خود را به 2.28 برساند. انجمن علمی بهداشت محیط ایران این موفقیت بزرگ را به کلیه دست اندرکاران این مجله و جامعه بهداشت محیط ایران تبریک عرض می نماید.

 

 

 

پایان خبر

 

 

 

نشریه انگلیسی انجمن ایمپکت فاکتور
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/199/تبریک:افزایش-خیره-کننده-IF-مجله-انگلیسی-انجمن/