انجمن علمی بهداشت محیط ایران
مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنوراه علمی بهداشت محیط تا 30 مرداد تمدید شد

تاریخ : چهارشنبه، 27 مرداد ماه، 1395   موضوع : جشنواره علمی,اخبار

مهلت شرکت در جشنواره علمی بهداشت محیط تا تاریخ 30 مرداد ماه 95 تمدید شد. علاقه مندان می توانند جهت اطلاع بیشتر به صفحه جشنواره علمی بهداشت محیط مراجعه نمایند.

(صفحه جشنوراه)

تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و تنها آثاری داوری خواهند شد که مدارک مربوطه آنها کامل باشد. در غیر اینصورت ارزیابی نخواهند شد. 

دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط

 

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/206/جشنوراه-علمی/