انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گزارش تصویری: جلسه داوری مقالات رسیده به نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تاریخ : دوشنبه، 8 شهريور ماه، 1395   موضوع : همایش,اخبار

جلسه داوری مقالات رسیده به نوزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی بهداشت محیط که قرار است آبان ماه امسال در تهران برگزار شودروز سه شنبه دوم شهریور در پژوهشکده محیط زیست با حضور داوران برگزارشد. گزارش تصویری این جلسه را در ادامه ملاحظه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان خبر

 

 

همایش بین المللی بهداشت محیط
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/209/گزارش-تصویری:-جلسه-داوری-مقالات-رسیده-به-نوزدهمین-همایش-ملی-بهداشت-محیط/