انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گزارش تصویری: جلسه داوری آثار رسیده به هشتمین جشنوراه علمی بهداشت محیط

تاریخ : دوشنبه، 8 شهريور ماه، 1395   موضوع : جشنواره علمی,اخبار

جلسه داوری آثار رسیده به هشتمین جشنوراه علمی بهداشت محیط صبح روز شنبه هفت شهریور با حضور داوارن در تهران برگزار و آثار برگزیده مشخص گردید. هشتمین جشنواره علمی بهداشت محیط روز یکشنبه 4 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد و در این جشنوراه از برگزیدگان علمی و اجرایی جامعه بهداشت محیط تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان خبر

 

 

 

 

هشتمین جشنوراه علمی بهداشت محیط جشنوراه بهداشت محیط
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/210/گزارش-تصویری:-جلسه-داوری-آثار-رسیده-به-هشتمین-جشنوراه-علمی-بهداشت-محیط/