انجمن علمی بهداشت محیط ایران
تقدیر از برگزاری باشکوه اولین همایش بین المللی بهداشت محیط در هیئت مدیره

تاریخ : دوشنبه، 15 آذر ماه، 1395   موضوع : اخبار

در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران که روز شنبه 13 آذر در تهران برگزار شد از برگزاری باشکوه اولین همایش بین المللی بهداشت محیط تقدیر شد.

دکتر مصداقی نیا ، رییس انجمن علمی بهداشت محیط در این جلسه، تلاشهای همه جانبه دکتر جعفریان ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در جهت برگزاری باشکوه این همایش را قابل ستایش دانست و از زحمات آقایان دکتر دهقانی و دکتر علیمحمدی، دبیران علمی و اجرایی همایش ،خانم ایزد پناه مسئول دبیرخانه همایش و کلیه عوامل علمی و اجرایی تقدیر نمود.

 

 

 

 

در این جلسه مقرر شد که همایشهای آینده بهداشت محیط نیز بصورت بین المللی برگزار گردد. در مورد محل برگزاری همایش سال آینده دو پیشنهاد رسیده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده تصمیم گیری نهایی در مورد آن انجام شود.

همچنین در این جلسه در مورد آزمون ممیزان بهداشتی تصمیم گیری های لازم انجام و مقرر شد که تقویم سالیانه این آزمون تهیه و از طریق وب سایت انجمن اعلام گردد.

حاضران در جلسه: دکتر مصداقی نیا-دکتر ناصری- دکتر مختاری-دکتر حسینی-دکتر ززولی – خانم مهندس هاشم خانی

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/223/تقدیر-از-برگزاری-باشکوه-اولین-همایش-بین-المللی-بهداشت-محیط-در-هیئت-مدیره/