انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گزارش تصویری: دومین نشست مشورتی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

تاریخ : دوشنبه، 9 اسفند ماه، 1395   موضوع : اخبار

جهت مشاهده عکسها با کیفیت بالا به کانال تلگران انجمن بپیوندید:

https://t.me/iaehiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان خبر

 

 

 

 

نشست مشورتی بهداشت محیط علوم پزشکی یزد شبکه تحقیقات بهداشت محیط
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/233/گزارش-تصویری:-دومین-نشست-مشورتی-شبکه-تحقیقات-بهداشت-محیط-کشور/