انجمن علمی بهداشت محیط ایران
فراخوان برگزاری کارگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی

تاریخ : يكشنبه، 7 آبان ماه، 1396   موضوع : اخبار

 

 

 

پایان خبر

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/258/فراخوان-برگزاری-کارگاه-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی/