انجمن علمی بهداشت محیط ایران
برگزاری اولین جلسه سیاستگذاری سومین همایش بین المللی بهداشت محیط در زنجان

تاریخ : شنبه، 20 مرداد ماه، 1397   موضوع : همایش,اخبار

اولین جلسه شوای سیاستگذاری سومین همایش بین المللی و بیست یکمین همایش ملی بهداشت محیط روز چهارشنبه 17 مرداد در شهر زنجان برگزار شد. در این جلسه ، دبیران علمی (دکتر مهراسبی) و اجرایی (دکتر پیدا) و کادر مدیریتی همایش و دکتر علیمحمدی (دبیراجرایی اولین همایش بین المللی) و دکتر مختاری (دبیراجرایی دومین همایش بین المللی) به نمایندگی از انجمن علمی بهداشت محیط ایران؛ حضور داشتند.  

 

 

در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده تاکنون ارائه شد و سپس تجربیات همایشهای گذشته در بخشهای مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در انتهای این جلسه 4 ساعته نیز از امکانات زنجان برای برگزاری این همایش بازدید به عمل آمد.

 

به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان، امسال همایش خوبی را شاهد خواهیم بود. برای اولین بار در تاریخ همایشهای بهداشت محیط (با توجه به شرایط خاص آب و هوایی زنجان) مقرر شده است که این همایش در تاریخ 7 الی 9 اسفند ماه برگزار گردد.

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/298/برگزاری-اولین-جلسه-سیاستگذاری-سومین-همایش-بین-المللی-بهداشت-محیط-در-زنجان/