انجمن علمی بهداشت محیط ایران
ثبت نام دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی

تاریخ : دوشنبه، 2 مهر ماه، 1397   موضوع : اخبار

در اجرای ماده بیست ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی و طبق هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار دوره بازآموزی" شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی "  توسط انجمن بهداشت محیط ایران برگزار می¬گردد.  لذا  از کلیه شرکت¬های دارای مجوز از سوی معاونت دعوت می¬شود در این دوره شرکت و گواهی نامه مربوطه را اخذ نمایند. جزییات دوره در جدول ذیل آمده است. خواهشمند است قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه راهنمای ثبت نام مندرج در سایت اقدام نمایید. کلیه مراحل ثبت نام در راهنما درج گردیده است. جهت تسهیل در ثبت نام ابتدا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید تا در مرحله بارگزاری و تکمیل ثبت نام دچار مشکل نشوید.

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام دوره

97/07/10

97/07/10

برگزاری دوره

97/07/17

97/07/18

مدت دوره

16 ساعت( دو روزه)

روزهای برگزاری

سه شنبه، چهارشنبه

مکان برگزاری

تهران- سالن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس لینک ثبت نام

http://demo.iaeh.ir/user.php

مبلغ دوره( صرفا جهت ثبت نام در دوره )

طبق مصوبه هیئت دولت بابت هر روز 694/500 ريال

( جمعا 1/389/000 ريال)

شماره حساب

شماره حساب: 0100364916003 بانک ملی، شعبه صبا

شماره کارت: 6037991899884328 بانک ملی

بنام انجمن علمی بهداشت محیط ایران

مدارک

فیش واریزی و عکس (بارگزاری در سامانه)

دوره بازآموزی\" شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی،‌انجمن علمی بهداشت محیط ایران
منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/304/ثبت-نام-دوره-بازآموزی-شرکت-های-خدماتی-مبارزه-با-حشرات-و-جانوران-موذی/