انجمن علمی بهداشت محیط ایران
حق عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران تغییر کرد

تاریخ : يكشنبه، 16 دي ماه، 1397   موضوع : انجمن,اخبار

به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران می رساند طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 97/04/30 مبالغ حق عضویت جدید اعضاء به شرح  زیر اعلام می گردد:

 

دانشجو:              400000 ريال (چهل هزار تومان)
فارغ التحصیل:      500000 ريال  (پنجاه هزار تومان)
هيئت علمی:         000000 2ريال (دویست هزار تومان)

 

 

پایان خبر

 

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/317/حق-عضویت-در-انجمن-علمی-بهداشت-محیط-ایران-تغییر-کرد/