انجمن علمی بهداشت محیط ایران
مجوز امتیاز بازاموزی برای بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط صادر شد

تاریخ : چهارشنبه، 17 بهمن ماه، 1397   موضوع : همایش,اخبار

مجوز امتیاز بازاموزی برای بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط (همایش زنجان) صادر شد.

دور روش برای ثبت نام امتیاز بازآموزی همایش ملی بهداشت محیط (زنجان) وجود دارد:

 

روش اول : افراد می توانند از طریق لینک زیر به سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشور مرکز آموزش مداوم انجمن علمی بهداشت محیط ایران مراجعه و ثبت نام نمایند.

http://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Manager)/(Center)/Default.aspx?CenterID=305

پس از واریز پول لازم است تا فیش پرداختی را با خود به همراه داشته و در زنجان به غرفه انجمن علمی بهداشت محیط ایران تحویل دهند. در صورت عدم تحویل فیش امتیاز بازآموزی به فرد تعلق نخواهد گرفت.

 

 

روش دوم این است که افراد در روز اول همایش حضورا به غرفه انجمن در محل همایش مراجعه و هزینه را مستقیما  پرداخت نمایند

 

 

پایان خبر

 

 

 

منبع این مقاله : انجمن علمی بهداشت محیط ایران

http://www.iaeh.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.iaeh.ir/319/مجوز-امتیاز-بازاموزی-برای-بیست-و-یکمین-همایش-ملی-بهداشت-محیط--صادر-شد/