عنوان
تمديد جذب دكتراي پژوهشي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي اهواز (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
گزارش تصویری: افتتاحیه پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
خبر خوشی که در افتتاحیه پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط اعلام شد (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
تصويب تشكيل كميته انتشارات علمي در جلسه هيات مديره انجمن (شنبه، 6 آبان ماه، 1391)
نقشه محل برگزاری همایش ملی بهداشت محیط (دوشنبه، 1 آبان ماه، 1391)
تعویق دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی HSE (سه شنبه، 18 مهر ماه، 1391)
فراخوان دانشگاه اهواز برای جذب دانشجوی دکترای پژوهشی بهداشت محیط (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
گزارش تصويري همايش سلامت ايمني و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
گزارش تصويري: ميزگرد علمی ريزگردها در فرهنگستان علوم (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
برگزاری همايش سرطان و پيشگيري با حمايت انجمن علمي بهداشت محيط ايران (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
اعلام شد: فهرست مقالات پذیرفته شده در پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
مصوبه هیئت مدیره انجمن: برگزاری کارگاه فرصت های شغلی بهداشت محیط (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
نهایی شد: همایش رشت با 50 مقاله بصورت سخنرانی (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
آخرین خبرها از همایش رشت (جمعه، 27 مرداد ماه، 1391)
برگزاری کنفرانس بین المللی HSE با حمایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
دبیرخانه چهارمین جشنواره علمی بهداشت محیط آغاز به کار کرد (سه شنبه، 3 مرداد ماه، 1391)
سومين جلسه هيات مديره انجمن علمی بهداشت محیط ایران (سه شنبه، 20 تير ماه، 1391)
افزايش IF مجله انگلیسی انجمن علمی بهداشت محیط (شنبه، 10 تير ماه، 1391)
تمدید فرصت ارسال مقالات پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (جمعه، 9 تير ماه، 1391)
اولين جلسه روابط عمومي انجمن بهداشت محیط ایران (سه شنبه، 6 تير ماه، 1391)