عنوان
تمدید شرکت در چهارمين جشنواره علمي بهداشت محیط (شنبه، 23 دي ماه، 1391)
نخستین جشنواره بین‌المللی و دومین جشنواره ملی زیست فناوری ایران (يكشنبه، 10 دي ماه، 1391)
هفتمين جلسه هیات مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران (سه شنبه، 5 دي ماه، 1391)
دومين همايش ملي آسيب شناسي آموزش سازماني (شنبه، 25 آذر ماه، 1391)
انجمن علمي بهداشت محيط حامي معنوي هفتمين همايش مديريت سبز (دوشنبه، 6 آذر ماه، 1391)
تاريخ جديد دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت ایمنی و محیط زیست (دوشنبه، 6 آذر ماه، 1391)
آيين نامه نحوه تشكيل و اداره شعب استاني انجمن علمي بهداشت محيط (شنبه، 27 آبان ماه، 1391)
گزارش تصویری: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (2) (سه شنبه، 16 آبان ماه، 1391)
گزارش تصویری: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (1) (سه شنبه، 16 آبان ماه، 1391)
اختتامیه همایش بهداشت محیط: مقالات برتر معرفی شدند (يكشنبه، 14 آبان ماه، 1391)
تمديد جذب دكتراي پژوهشي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي اهواز (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
گزارش تصویری: افتتاحیه پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
خبر خوشی که در افتتاحیه پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط اعلام شد (شنبه، 13 آبان ماه، 1391)
تصويب تشكيل كميته انتشارات علمي در جلسه هيات مديره انجمن (شنبه، 6 آبان ماه، 1391)
نقشه محل برگزاری همایش ملی بهداشت محیط (دوشنبه، 1 آبان ماه، 1391)
تعویق دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی HSE (سه شنبه، 18 مهر ماه، 1391)
فراخوان دانشگاه اهواز برای جذب دانشجوی دکترای پژوهشی بهداشت محیط (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
گزارش تصويري همايش سلامت ايمني و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
گزارش تصويري: ميزگرد علمی ريزگردها در فرهنگستان علوم (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)
برگزاری همايش سرطان و پيشگيري با حمايت انجمن علمي بهداشت محيط ايران (چهارشنبه، 12 مهر ماه، 1391)