گزارشهای تصویری

گالری عکسهای دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط گالری عکسهای سومین همایش بین المللی بهداشت محیط گزارش تصویری: جلسه داوری دهمین جشنواره علمی بهداشت محیط جلسه بررسی مشکلات و چالشهای رشته بهداشت محیط برگزار شد گزارش تصویری: مراسم بزرگداشت دکتر مصداقی نیا گزارش تصویری: برگزاری کمپین روز جهانی زمین در سراسر ایران


دریافت فایلحمایت شوندگان

حمایت انجمن از برگزاری اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور
به سایت امتیاز دهید: 
[ صفحه اصلی دریافت فایل | افزودن فایل | فايلهاي جديد | پربیننده ترینها | برگزیده ها ]

فايلهائي كه بيشتر دريافت شده اند : 25
نمایش برترینها: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  دستورالعمل نحوه اجراي خوكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مر  پربیننده ترینها
شرح: دستورالعمل نحوه اجراي خوكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مراكز
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 9242
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل/اخبار انجمن

  دستورالعمل شركت ها و مؤسسات مشاوره اي خود كنترلي و خودا 
شرح: دستورالعمل شركت ها و مؤسسات مشاوره اي خود كنترلي و خوداظهاري بهداشتي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 22 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 4624
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل/اخبار انجمن

  راهنمای نظارت بر سامانه های تأمین آب آشامیدنی 
شرح: راهنمای نظارت بر سامانه های تأمین آب آشامیدنی
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 1 آذر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3458
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و 
شرح: راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 3212
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي 
شرح: نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 12 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 2977
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  مواد شيميايي خطرناك 
شرح: مواد شيميايي خطرناك
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 2733
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا 
شرح: محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 2683
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي بهداشت محيط صنوف (مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي 
شرح: راهنماي بهداشت محيط صنوف (مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي)
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 2604
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط 
شرح: راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 19 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 2200
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار 
شرح: راهنماي مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 11 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 2078
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري 
شرح: كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1982
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي 
شرح: طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1885
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي كشوري مديريت فاضلاب بيمارستاني 
شرح: راهنماي كشوري مديريت فاضلاب بيمارستاني
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 17 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 1778
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي برنامه هاي پيش نيازي و شرايط خوب ساخت براي سلام 
شرح: راهنماي برنامه هاي پيش نيازي و شرايط خوب ساخت براي سلامت و ايمني مواد غذايي در سطح توزيع و عرضه
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 11 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 1771
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بلايا 
شرح: راهنماي عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بلايا
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 11 مهر ماه، 1391 دریافت برنامه : 1732
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  سرفصل ها و محتواي برنامه آموزش مديريت پسماند 
شرح: راهنماي سرفصل ها و محتواي برنامه آموزش مديريت پسماند پزشكي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 17 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 1710
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي بهداشت محيط مطب 
شرح: راهنماي بهداشت محيط مطب
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 17 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 1682
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  كنترل سيليس در محيط كار 
شرح: كنترل سيليس در محيط كار
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1554 امتیاز: 10.0 (1 رای دهید )
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  حمل دستي بار 
شرح: حمل دستي بار
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 13 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1540
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درما 
شرح: راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 4 مرداد ماه، 1391 دریافت برنامه : 1499
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  چگونه از خود در برابر پرتوهاي فرابنفش خورشيدي محافظت ن 
شرح: چگونه از خود در برابر پرتوهاي فرابنفش خورشيدي محافظت نمائيم؟
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 1468
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  كنترل دخانيات 
شرح: كنترل دخانيات
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 12 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1424
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي 
شرح: راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 1406
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي بهداشت محيط آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
شرح: راهنماي بهداشت محيط آزمايشگاه هاي تشخيص طبي
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 17 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 1360
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل

  راهنماي اقدامات بهداشت آب و فاضلاب در شرايط اضطراري 
شرح: راهنماي اقدامات بهداشت آب و فاضلاب در شرايط اضطراري
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 دریافت برنامه : 1340
آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
شاخه: دستورالعمل