فراخوان اولیه ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط اعلام شد
کد خبر : ۵۶۲۶۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

فراخوان اولیه ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط اعلام شد

فراخوان اولیه ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط اعلام شد

بدینوسیله با کمال مسرت به اطلاع اساتید، دانشجویان، اندیشمندان و پژوهشگران می رساند که ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط به میزبانی مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ۲۹ آذر لغایت ۱ دی ماه سال ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری جهت تبادل دستاوردهای علمی و ارائه آخرین تجارب پژوهشی اساتید، دانشجویان و محققان در حوزه های مرتبط با رشته ی مهندسی بهداشت محیط و در سطح ملی و بین المللی می باشد.  از همه ی  اندیشمندان و پژوهشگران و پویندگان گرامی علوم و فنون بهداشت محیط  صمیمانه دعوت می گردد تا با شرکت فعال در این همایش، آخرین یافته های علمی خود را در قالب مقالات ارسال نمایند. محورهای  همایش با تصمیم شورایعالی همایش  به شرح زیر تعیین گردیده اند:

  1- نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با عوامل محیطی*
•  بار بیماری های ناشی از عوامل خطرمحیطی
   آلودگی هوا
   پسماند
   فاضلاب
   آلودگی آب
   .......
•  بیماری های نوپدید و بازپدید با تأکید بر کووید ۱۹

 2- چالش های ملی و بین المللی بهداشت محیط؛ آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل*
•  سیاستگذاری، عوامل اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و آموزش همگانی
•  روش های سازگاری و بهبود ظرفیت و تاب آوری زیستی
•  ارزیابی چرخه حیات و توسعه پایدار
•  استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی

  3- علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست*
•  مدیریت و تصفیه آب و فاضلاب
•  پردازش و تصفیه لجن
•  مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی و بیمارستانی
•  بازیافت و بازچرخش منابع، مواد و انرژی
•  مدیریت، کنترل و تصفیه آلاینده های هوا
•  مدیریت اثرات پرتوهای محیطی زیان آور
•  روش های بهبود و ارتقای شاخص های بهداشت محیطی
•  ترویج تولید و کاربری سوخت های سبز و انرژی های تجدیدپذیر

 4- پایش آلاینده های محیطی*

•  شناخت، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های آب و خاک، هوا، صدا و پسماند، پرتوهای محیطی*
•  پایش کیفیت و آلودگی محصولات غذایی و کشاورزی
•  شناسایی و برآورد و تعیین سیاهه انتشار آلاینده های محیطی
•  تعیین و پایش شاخص های بهداشت محیطی
•  پایش زیستی عوامل خطر محیطی در انسان و ...

   5- تغییر اقلیم و سلامت*
•  شناخت و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت
•  حساسیت و آسیب پذیری های محیطی
•  ظرفیت و تاب آوری زیستی در مواجهه با تغییر اقلیم
•  روش های کاهش و مقابله با اثرات تغییر اقلیم بر سلامت

6- سایر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط*
•  بهداشت مسکن و اماکن عمومی
•  بهداشت و ایمنی  مواد غذایی و محصولات کشاورزی
•  ارزیابی اثرات طرح های توسعه بر سلامت و محیط
•  بهسازی محیط و کنترل ناقلین

* نشست علمی ۱ با موضوع :  نقش عوامل زمین زاد در سلامت و محیط زیست
* نشست علمی ۲  با موضوع : خلق ثروت و پویایی پایدار در بهداشت محیط


دبیرخانه علمی همایش

فروردین 1401

 

پایان خبر

 

 

کلید واژه :

فراخوان همایش

،

ششمین همایش بین المللی

،

بیست و پنجمین همایش ملی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha