گزارشهای تصویری

در جلسه هیئت مدیره مصوب شد: البرز میزبان همایش بهداشت محیط در سال 1397 گزارش تصویری:مجلس ترحیم مرحوم دکتر صادق حضرتی گالری عکسهای کامل دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط گزارش تصویری: اختتامیه دومین همایش بین المللی بهداشت محیط گزارش تصویری: نهمین جشنوراه علمی اجرایی بهداشت محیط ایران گزارش تصویری: افتتاحیه دومین همایش بین المللی بهداشت محیط


دریافت فایلحمایت شوندگان

به سایت امتیاز دهید:

صفحات سایت

نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط[14422]تمامی بازدیدکنندگان
· همایشهای برگزار شده توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران[13678]تمامی بازدیدکنندگان
· رهنمودهاي مركز سلامت محيط و كار[42616]تمامی بازدیدکنندگان
· فهرست اهم فعاليت های انجمن علمی بهداشت محيط ايران[5257]تمامی بازدیدکنندگان
· شرايط عضويت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران[5892]تمامی بازدیدکنندگان
· اساسنامه انجمن علمی بهداشت محيط ايران[4795]تمامی بازدیدکنندگان
· انتشارات[12027]تمامی بازدیدکنندگان
· گالری[4174]تمامی بازدیدکنندگان