گزارشهای تصویری

گالری عکسهای دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط گالری عکسهای سومین همایش بین المللی بهداشت محیط گزارش تصویری: جلسه داوری دهمین جشنواره علمی بهداشت محیط جلسه بررسی مشکلات و چالشهای رشته بهداشت محیط برگزار شد گزارش تصویری: مراسم بزرگداشت دکتر مصداقی نیا گزارش تصویری: برگزاری کمپین روز جهانی زمین در سراسر ایران


دریافت فایلحمایت شوندگان

حمایت انجمن از برگزاری اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور
به سایت امتیاز دهید:

مجله

 _TITLE: انتشارات

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1- مجلات علمی

\r\n

\r\n انجمن علمی بهداشت محیط ایران در حال حاضر دو مجله علمی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می کند. مجله انگلیسی زبان انجمن زیر مجموعه ISI بوده و ایمپکت فاکتور 1.181 دارد.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف  

\r\n
\r\n

\r\n جلد مجله

\r\n
\r\n

\r\n عنوان 

\r\n
\r\n

\r\n سال انتشار

\r\n
\r\n

\r\n محل انتشار

\r\n
\r\n 1\r\n \"\"\r\n فصلنامه علمی و پژوهشی سلامت ومحيط\r\n 1387\r\n دانشکده بهداشت تهران
\r\n 2\r\n \"\"\r\n Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE)\r\n 1383\r\n دانشکده بهداشت تهران
\r\n  
\r\n 3\r\n \"\"\r\n Journal of Air Pollution and  Health\r\n 1394\r\n دانشکده بهداشت تهران
\r\n 4\r\n \"\"\r\n Environmental Engineering and Health Management \r\n 1392\r\n دانشکده بهداشت کرمان
\r\n 5\r\n  \r\n Journal of Advances in Environmental Health Research\r\n 1392\r\n دانشکده بهداشت کردستان
\r\n 6\r\n  \r\n International Journal  of  Health and  Life Sciences\r\n 1392\r\n دانشکده بهداشت کرمانشاه
\r\n 7\r\n \"\"\r\n

\r\n Journal of Environmental Health and Sustainable Development

\r\n
\r\n 1395\r\n دانشکده بهداشت یزد
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 2- کتابها

\r\n

\r\n کتابهای متعددی تا به حال توسط انجمن منتشر گزدیده است که اهم آنها به شرح زیر است:

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n جلد كتاب

\r\n
\r\n

\r\n عنوان

\r\n
\r\n

\r\n سال انتشار

\r\n
\r\n

\r\n نويسندگان

\r\n
\r\n 1\r\n \"\"\r\n ترجمه کتاب بهسازی محيط در شرايط اضطراری\r\n  \r\n دكتر كاظم ندافي
\r\n 2\r\n \"\"\r\n

\r\n ترجمه آلودگي هوا

\r\n

\r\n منشاء و كنترل آن

\r\n
\r\n  \r\n دكتر كاظم ندافي
\r\n 3\r\n \"\"\r\n ترجمه كتاب كليات مهندسي بهداشت محيط\r\n  \r\n دكتر محمدهادي دهقاني و همكاران
\r\n 4\r\n \"\"\r\n

\r\n راهنماي كيفيت هوا

\r\n

\r\n مباني هواشناسي و آلودگي هوا

\r\n
\r\n  \r\n دكتر محمدهادي دهقاني
\r\n 5\r\n \"\"\r\n ترجمه مقدمه اي بر فرآيندهاي تصفيه آب آشاميدني\r\n  \r\n دكتر محمدهادي دهقاني
\r\n 6\r\n \"\"\r\n واژگان بهداشت محيط\r\n  \r\n دكتر محمدهادي دهقاني
\r\n 7\r\n  \r\n روشهای گندزدايی آب و فاضلاب به سفارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کرمان\r\n  \r\n دکتر سيمين ناصری و دکتر رامين نبی زاده
\r\n 8\r\n  \r\n ترجمه کتاب  Recycling به سفارش سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری تهران\r\n  \r\n دکتر کاظم ندافی و همکاران
\r\n 9\r\n  \r\n ترجمه کتاب بهره برداری ساده از تصفيه خانه فاضلاب\r\n  \r\n دکتر محمد ملکوتيان
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   ادامه مقالهثبت نام

سایر شعب انجمن

سایر صفحات

پیوند ها

ورود به پست الکترونیک

پست الکترونیک