گزارشهای تصویری

گالری عکسهای دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط گالری عکسهای سومین همایش بین المللی بهداشت محیط گزارش تصویری: جلسه داوری دهمین جشنواره علمی بهداشت محیط جلسه بررسی مشکلات و چالشهای رشته بهداشت محیط برگزار شد گزارش تصویری: مراسم بزرگداشت دکتر مصداقی نیا گزارش تصویری: برگزاری کمپین روز جهانی زمین در سراسر ایران


دریافت فایلحمایت شوندگان

حمایت انجمن از برگزاری اولین همایش ریزگرد با رویکرد سلامت محور
به سایت امتیاز دهید:

نحوه

 _TITLE: رهنمودهاي مركز سلامت محيط و كار

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست، تعدادي دستورالعمل منتشر كرده است.

\r\n

\r\n اين دستورالعمل ها در 4 حوزه مختلف طراحي شده اند:

\r\n

\r\n 1- بهداشت محيط

\r\n

\r\n 2- بهداشت حرفه اي

\r\n

\r\n 3- دخانيات

\r\n

\r\n 4- طب كار

\r\n

\r\n كه تعدادي از آنها همراه فايل Pdf به شرح زير مي باشد:

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n نام رهنمود\r\n دريافت فايل
\r\n محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا\r\n \"\"
\r\n نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي\r\n \"\"
\r\n كنترل سيليس در محيط كار\r\n \"\"
\r\n طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي\r\n \"\"
\r\n مواد شيميايي خطرناك\r\n \"\"
\r\n پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه محور\r\n \"\"
\r\n انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده\r\n \"\"
\r\n حمل دستي بار\r\n \"\"
\r\n شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني\r\n \"\"
\r\n كنترل دخانيات براي دانشجويان\r\n \"\"
\r\n كنترل دخانيات\r\n \"\"
\r\n كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري\r\n \"\"
\r\n كنترل سرب در محيط كار \r\n \"\"
\r\n راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني \r\n \"\"
\r\n راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايران\r\n \"\"
\r\n  راهنماي مديريت بهداشت محيط در بلايا و شرايط اضطرار\r\n \"\"
\r\n راهنماي عمليات بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بلايا\r\n \"\"
\r\n راهنماي برنامه هاي پيش نيازي و شرايط خوب ساخت براي سلامت و ايمني مواد غذايي در سطح توزيع و عرضه\r\n \"\"
\r\n راهنماي جامع بهداشت كارگران خدمات خودرو\r\n \"\"
\r\n  راهنماي جامع بهداشت رانندگان\r\n \"\"
\r\n راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن كاران\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت محيط آزمايشگاه هاي تشخيص طبي\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت محيط مراكز جراحي محدود و سرپايي\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت محيط مطب \r\n \"\"
\r\n راهنماي كشوري مديريت فاضلاب بيمارستاني\r\n \"\"
\r\n راهنماي سرفصل ها و محتواي برنامه آموزش مديريت پسماند پزشكي\r\n \"\"
\r\n راهنماي دفع فاضلاب در شرايط اضطراري-جلد اول\r\n 1-2-3-4
\r\n راهنماي دفع فاضلاب در شرايط اضطراري-جلد دوم\r\n 1-2-3-4
\r\n راهنماي كلرسنجي و ثبت نتايج آن در سامانه جامع بازرسي مركز سلامت محيط و كار\r\n \"\"
\r\n راهنماي اقدامات بهداشت آب و فاضلاب در شرايط اضطراري\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت حرفه اي در ريخته گري\r\n \"\"
\r\n راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوكاران\r\n \"\"
\r\n راهنمای ترک دخانیات\r\n \"\"
\r\n راهنماي بازرسي بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت محيط صنوف (مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي)\r\n \"\"
\r\n راهنماي جامع ارزيابي محيط كار از ديدگاه ارگونومي\r\n \"\"
\r\n راهنماي شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كار\r\n

\r\n 1-2-3

\r\n

\r\n 4-5-6

\r\n
\r\n راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط\r\n \"\"
\r\n راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك\r\n \"\"
\r\n راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني\r\n \"\"
\r\n چك ليست هاي خوداظهاري كارفرمايان در كارگاه از ديدگاه بهداشت حرفه اي \r\n \"\"
\r\n  \r\n  
\r\n حدود مجاز مواجهه شغلي\r\n 1-2
\r\n راهنماي محاسبه، ‌تعيين و اعلام شاخص پرتوهاي فرابنفش\r\n \"\"
\r\n چگونه از خود در برابر پرتوهاي فرابنفش خورشيدي محافظت كنيم؟\r\n \"\"
\r\n راهنمای نظارت بر سامانه های تأمین آب آشامیدنی\r\n \"\"
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   ادامه مقالهثبت نام

سایر شعب انجمن

سایر صفحات

پیوند ها

ورود به پست الکترونیک

پست الکترونیک