گزارشهای تصویری

گزارش تصویری: شواریعالی علمی دومین همایش بین المللی بهداشت محیط گزارش تصویری: دومین نشست مشورتی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور گزارش تصویری:جلسه نهم بهمن ماه هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط مصوبات جلسه دی ماه هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران گالری تصاویر اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط گزارش تصویری:جلسه مشورتی مدیران گروه بهداشت محیط سراسر کشور


دریافت فایلحمایت شوندگان

به سایت امتیاز دهید:
انجمن علمی بهداشت محیط ایران آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 8101145 بار نمايش يافته است . آذر 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.767 % (710242)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.731 % (383341)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 63.60 % (5152817)
 Opera: OperaOperaOpera 0.278 % (22540)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 4.937 % (4)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (116)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 20.40 % (1652983)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.210 % (179102)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.41 % (1410769)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.035 % (164923)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.208 % (97933)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 7.406 % (6)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 1.234 % (1)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 4.937 % (4)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.34 % (6427509)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2017
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 236
 موضوعات فعال : 12
 نظرات و پيشنهادات : 1
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 4
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 2