اخبار
راه اندازی کانال اطلاع رسانی انجمن در پیام رسان بله

راه اندازی کانال اطلاع رسانی انجمن در پیام رسان بله

راه اندازی کانال اطلاع رسانی انجمن در پیام رسان بله

جهت اطلاع رسانی بهتر در شبکه های اجتماعی، بالاخص در شرایط عدم اتصال به اینترنت، کانال اطلاع رسانی انجمن علمی بهداشت محیط در پیام رسان "بله" ایجاد شده است. خواهشمند است لینک کانال را برای جامعه بهداشت محیط ایران ارسال نمایید. از این تاریخ اطلاع رسانی ...