زمان آزمون مرحله هجدهم تغییر یافت
کد خبر : ۵۶۱۱۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

تغییر زمان آزمون

زمان آزمون مرحله هجدهم تغییر یافت

زمان آزمون مرحله هجدهم تغییر یافت

 با توجه به درخواست مکرر متقاضیان آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی مرحله 18 مبنی بر تداخل زمانی این آزمون با آزمون استخدامی  شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ، با هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، زمان این آزمون به روز پنجشنبه مورخ 97.8.3 موکول گردید.

کلید واژه :

تغییر زمان آزمون

،

‌مرحله 18

،

خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی

ثبت نظرات
captcha