5 می، روز جهانی بهداشت دست: با تمیز کردن دستها، جانها را نجات دهید
کد خبر : ۵۶۱۵۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

5 می، روز جهانی بهداشت دست: با تمیز کردن دستها، جانها را نجات دهید

5 می، روز جهانی بهداشت دست: با تمیز کردن دستها، جانها را نجات دهید

پنجم ماه می هر سال توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان "روز جهانی بهداشت دست" نام گذاری شده است. WHO مدتهاست همه افراد را در جهت حرکت به سمت "پوشش جهانی بهداشت") UHC( تشویق می کند. بهداشت دست یکی از ارکان مهم UHC است و تاثیرات آن بر کنترل بسیاری از بیماری ها به نحوی شناخته شده است. مطالعات نشان می دهد در صورت آموزش همگانی بهداشت دست در یک جامعه می توان:

    تعداد مبتلا به بیماران اسهالی را 40-23 درصد کاهش داد
    غیبت دانش اموزان در مدرسه به علت بیماری های گوارشی را 57-29 درصد کاهش داد
    بیماری های اسهالی در افراد با ضعف سیستم ایمنی را 58 درصد کاهش داد
    بیماری های تنفسی (مانند سرماخوردگی) را 21-16 درصد کاهش داد

آمار فوق نشان می دهد که توجه به بهداشت دست، می تواند چه تاثیر شگرفی برکاهش بیماری های رایج و در پی آن، بر سلامت جسمی و روحی و اقتصاد جامعه داشته باشد.

امسال WHO این شعار را برای روز جهانی بهداشت دست در نظر گرفته است: "با تمیز کردن دستهایتان، جان ها را نجات دهید." این شعار در راستای شعاری است که امسال برای روز جهانی بهداشت تعریف شد (از پرستاران و ماماها حمایت کنید). هدف از شعار امسال، توجه به نقش کلیدی پرستاران و ماماها در پیشگیری عفونت است. شستن درست دست ها یکی از مهم ترین عوامل کنترل انتشار عوامل بیماری زا و کاهش عفونت ها (مانند covid-19  ( است. افراد شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی (بالاخص پرستاران و ماماها) و کلیه افراد جامعه با رعایت بهداشت دست می توانند کمک شایانی به افزایش سطح سلامت کنند.

به نظر سازمان جهانی بهداشت، این مساله باید به عنوان اولویت در سطح جهان مطرح شود. دولتها باید در تمامی سطوح جامعه آن را آموزش داده و عادات نادرست در این زمینه را اصلاح کنند. باتوجه به شعار امسال، WHO سیاست گذاران را به فراهم ساختن محیطی تمیزتر و ایمن تر برای پرستاران تشویق می نماید و از آنها میخواهد توجه به بهداشت دست را به عنوان اولویت اقدامات خود قرار دهند.

روابط عمومی انجمن علمی بهداشت محیط ایران


 

کلید واژه :

بهداشت دست

،

روز جهانی

،

ثبت نظرات
captcha