بازیافت آب
کد : ۱۲
زمان انتشار :

بازیافت آب

[ دانلود مجله ]

درباره نشریه

 رشد جمعیت و لزوم توسعه پایدار صنعت و کشاورزی از یک سو و کمبود منابع آب به دلیل قرارگیری کشور ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی‌های اخیر از سوی دیگر، مساله کمبود منابع آبی و یا به عبارتی بحران آب در کشور را به صورت جدی مطرح نموده است. از آنجاییکه امکان توسعه بیشتر منابع آب تجدید شونده با توجه به شرایط موجود تقریبا امری غیرممکن می‌باشد، بنابراین رویکرد مهم پیش رو تامین نیازهای آبی از طریق منابع آب غیرمتعارف می‌باشد. از میان منابع متنوع آب‌های غیرمتعارف، استفاده از پساب تولیدی در بخش‌های مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی به عنوان منبعی پایدار برای مدیریت بحران آب به عنوان راهکاری استراتژیک مورد توجه می‌باشد.

با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، نشریه بازیافت آب با هدف ایجاد مرجعی غنی و جامع در خصوص جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه بازیافت آب، پذیرای دستاوردهای پژوهشگران این حوزه می‌باشد. نشریه بازیافت آب در محورهای زیر پذیرای مقالات محققان و صاحبنظران این حوزه می‌باشد:

استفاده دوباره و بازچرخانی آب 

منابع آب

بهداشت محیط

محیط زیست و انرژی

مدیریت، اقتصاد و اجتماع

فناوری‌ها

شهری

صنعتی

کشاورزی و فضای سبز

آموزش و فرهنگ سازی

 

لینک مجله

ثبت نظرات
captcha
دوره های آموزشی

کارگاه چالش های پژوهشی در مطالعه ریزپلاستیک ها

کارگاه خلاقیت، کارآفرینی و فرصت های شغلی در بهداشت محیط

چهارمین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

سومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

کارگاه برآورد آلودگی هوا بر سلامت بااستفاده از به روز ترین مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت

کارگاه آشنایی با مبانی ارزیایی خطر عوامل شیمیایی

بخش دوم- دومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

دومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

دوره آموزشی EndNote

اولین دوره آموزشی دفاتر خدمات سلامت

اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

[ آرشیو دوره های آموزشی ]