راهنمای تامین و گندزدایی آب در شرایط سیل و پس از آن
کد : ۲۱
زمان انتشار :

راهنمای تامین و گندزدایی آب در شرایط سیل و پس از آن

[ دانلود مجله ]

در این راهنما روش‌های تامین و گندزدایی آب در مناطق سیل زده و استاندارد‌های تامین آب آشامیدنی سالم برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های منتقله از طریق آب و  در راستای فعالیت های کارگروه محیط زیست هیات ویژه گزارش ملی سیلابها تدوین گردیده است.

گردآوری و تدوین:

دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر سیمین ناصری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس امیر زاهدی، دانشجوی دکتری بهداشت محیط

دکتر مهدی هادی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانلود فایل 

ثبت نظرات
captcha
دوره های آموزشی

کارگاه چالش های پژوهشی در مطالعه ریزپلاستیک ها

کارگاه خلاقیت، کارآفرینی و فرصت های شغلی در بهداشت محیط

چهارمین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

سومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

کارگاه برآورد آلودگی هوا بر سلامت بااستفاده از به روز ترین مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت

کارگاه آشنایی با مبانی ارزیایی خطر عوامل شیمیایی

بخش دوم- دومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

دومین دوره بازآموزی سراسری شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

دوره آموزشی EndNote

اولین دوره آموزشی دفاتر خدمات سلامت

اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن‌عمومی و خانگی

[ آرشیو دوره های آموزشی ]