همایش

همایش ملی بهداشت محیط باسابقه ترین همایش علمی مداوم کشور است که اولین دوره ان در سال 1374 برگزار گردید. برگزارکننده اصلی آن" انجمن علمی بهداشت محیط ایران" است. هر ساله یکی از دانشگاههای کشور میزبان برگزاری این همایش است. از سال 1395 این همایش بصورت بین المللی با حضور محققان و اساتید برجسته دنیا برگزار می گردد.

 

دوره  همایش

سال

دانشگاه علوم پزشکی برگزار کننده

نحوه برگزاری

اولین

74

 تهران

ملی

دومین

78

 تهران

ملی

سومین

79

 کرمان

ملی

چهارمین

80

 یزد

ملی

پنجمین

81

 ایران

ملی

ششمین

82

 مازندران

ملی

هفتمین

83

 شهرکرد

ملی

هشتمین

84

 تهران

ملی

نهمین

85

 اصفهان

ملی

دهمین

86

 همدان

ملی

یازدهمین

87

زاهدان

ملی

دوازدهمین

88

شهید بهشتی

ملی

سیزدهمین

89

 کرمان

ملی

چهاردهمین

90

 یزد

ملی

پانزدهمین

91

 رشت

ملی

شانزدهمین

92

 تبریز

ملی

هفدهمین

93

 بوشهر

ملی

هجدهمین

94

 شیراز

ملی

نوزدهمین

95

 تهران

ملی و بین المللی (اولین)

بیستمین

96

 یزد

ملی و بین المللی (دومین)

بیست و یکم

97

 زنجان

ملی و بین المللی (سومین)

بیست و دوم

98

انجمن علمی با همکاری  تهران و  یزد

ملی

بیست و سومین

99

یزد

ملی و بین المللی (چهارمین)

بیست و چهارمین

00

کاشان

ملی و بین المللی(پنجمین)

بیست و پنجمین

01

اهواز

ملی و بین المللی (ششمین)

بیست و ششمین

02

هرمزگان

ملی و بین المللی (هفتمین)

در شرف برگزاری

 

  همایش امسال (1402) بصورت حضوری و مجازی در جزیره کیش برگزار می گردد. اطلاعات بیشتر را از طریق وب سایت همایش پیگیری نمایید. (https://7iehconf.hums.ac.ir/fa/)

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه :

همایش

،

همایش بهداشت محیط

،

همایش ملی

،

همایش بین المللی