مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن

گزارش تصویری/مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن

مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن
کلید واژه :

مراسم تجلیل از زحمات ۲۴ ساله پروفسور مصداقی نیا در کسوت ریاست انجمن

،

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

،

تقدیر

ثبت نظرات
captcha