دکتر مختاری مسئول روابط عمومی انجمن: نکات مهم در استفاده از وایتکس و الکل برای ضدعفونی در منزل
کلید واژه :

ضدعفونی

،

کرونا

،

گندزدایی

،

وایتکس

،

الکل


ثبت نظرات
captcha