گزارشهای تصویری

جلسه داوری آثار ارسالی به هفتمین جشنواره علمی بهداشت محیط برگزار شد گزارش تصویری: برگزاری پنجمین آزمون در تهران و مشهد یادبود او که رفت: تصاویری از مرحوم دکتر پرورش گزارش تصویری: مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم دکتر پرورش گزارش تصویری: دومین آزمون کارشناسان خوداظهاری بهداشتی گزارش تصویری: اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن


دریافت فایل



حمایت شوندگان





به سایت امتیاز دهید:








سایر شعب انجمن

سایر صفحات

پیوند ها

ورود به پست الکترونیک

پست الکترونیک