اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران

گزارش تصویری/اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران

اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
اختتامیه همایش بین الملی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط ایران
ثبت نظرات
captcha